Обява за осигуряване на транспорт

Във връзка с реализирането на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България, план 2016 г., ОС на БЧК – Варна
отправя покана за осигуряване на транспорт.

На November 8th, 2016, добавен в: Новини