Обява за предоставяне на складова база

Във връзка с реализирането на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България, план 2016 г., ОС на БЧК – Варна
отправя покана за  предоставяне на складова база за  хранителни продукти.

На October 17th, 2016, добавен в: Новини