Участие на доброволци в Градски маратон Варна

На 15-ти май във Варна се проведе първият от веригата маратони в България под мотото „Бягането – начин на живот“. Състезанието стартира в 9.30 ч. от пл. „Независимост“ и предложи на състезателите – любители и професионалисти дистанции от 2 км, 8.4 км, 16.8 км и класическото разстояние на 42.195 км. Трасето е лицензирано, а Европейската атлетическа асоциация даде категоризиция на състезанието с 1 звезда по системата „Рънинг фор ол“ за качествени европейски шосейни бягания. Един от партньорите на организаторите беше ОС на БЧК – Варна. 20 доброволци от екипите за реакция при бедствия и аварии подсигуриха пунктовете по първа долекарска помощ, и още толкова доброволци поеха осигуряването на подкрепителните и освежителни пунктове по цялото трасе на маратона, дълго 8 км.

На May 20th, 2016, добавен в: Новини