До 3 юни се удължава срокът за предоставяне на нераздадените хранителни продукти!

ДО 3 ЮНИ /ПЕТЪК/ 2016 ГОДИНА СЕ УДЪЛЖАВА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА НЕРАЗДАДЕНИТЕ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ОТ ПЪРВИ ТРАНШ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТ ФОНДА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА.

Съгласно Наредба № РД-07-1 от 4 април 2016 г. на Министерство на труда и социалната политика, за реда и условията за определяне на допълнителната целева група за подпомагане с хранителни продукти, на които да бъдат разпределяни нераздадените храни, правоимащи са:

  • Лица и семейства, получили отказ за предоставяне на целеви помощи за отопление с доход на член от семейството, ненадвишаващ официалната линия на бедността – 300 лв. за 2016 год.
  • Лица, които поради ниски доходи, или липсата на  такива не са в състояние да посрещнат основни  жизнени потребности, с доход на член от семейството, не надвишаващ официалната линия на бедността – 300 лв. за 2016 год., които са получили еднократна помощ, на основание чл.16 от ППЗСП.
  • Лица, които получават месечни добавки за отглеждане на деца с трайни увреждания по реда на чл.8д от Закона за семейни помощи за деца.

Полагаемите продукти за 1 човек са общо 14.880 кг.  БРАШНО – 5 кг. ; СПАГЕТИ – 3 кг.; КОМПОТ КОНСЕРВА – 1,6 кг.; КОНФИТЮР – 1 кг.; ЛЕЩА – 3 кг.; ЛОКУМ – 0,280 кг.; НЕКТАР – 1л.

Не получават продукти при това раздаване лицата, получили хранителни продукти през м.януари 2016.

Правоимащите в град Варна могат да получат продуктите срещу документ за

самоличност или пълномощно, в сградата на БЧК – Варна, ул. „Братя Шкорпил“ №3

от 30 май /понеделник/ до 3 юни /петък/ 2016 г., от 09.00 до 13.00 ч.

На May 27th, 2016, добавен в: Новини