Моята младежка столица

С изложба на десетки рисунки и фотографии на деца от клуб „Хвърчило“ и ДЦДМУИ “Св. Йоан Златоуст”  в Арт-салона на радио “Варна” завърши проекта, финансиран от дирекция “Образование, младежки дейности и спорт” на Община Варна. Изложбата носи името “Моята младежка столица” и се реализира от Български червен кръст в партньорство със сдружение „Радост“ и  ДЦДМУИ “Св. Йоан Златоуст”. Целта му е осмисляне свободното време на млади хора със специфични нужди  чрез използване ресурсите на културно-историческото наследство на родния ни град. Чрез възможностите за разпространение на добри практики, предоставени от Варна 2017, работещите по проекта се опитват да създадат  устойчив бизнес модел за интеграция на маргинални групи сред младите хора, който да продължи да работи след приключване на проекта. С помощта на фотограф-консултанта, Михаил Дечев,  децата от дневните центрове споделиха впечатленията и емоциите си по време на посещенеията в музеите и археологическите забележителности на Варна. Доброволците от БМЧК – Варна направиха оценка на достъпността за хора със затруднения в придвижването, на посетените музеи, природни забележителности и места за спортуване.

Изложбата от рисунки и снимки е доказателство, че децата и младите хора с различни видове затруднения искат, могат и трябва да бъдат включвани в повече младежки инициативи.

На November 5th, 2015, добавен в: Младежка дейност, Новини