Превенция чрез симулирани съдебни процеси

На 7 юли в Окръжен съд – Варна се проведе четвъртия симулиран съдебен процес , под председателството на съдия Тончева, с участието на доброволци от младежката организация на БЧК – Варна.  Младежите влязоха в ролите на: подсъдим/стигнал до подсъдимата скамейка, вследствие злоупотребата с наркотични вещества/прокурор, защитник, свидетели, вещи лица и съдебни заседатели. Симулираният процес е вторият от общо осем, които се организират от младежката организация към Областен съвет на Български Червен кръст – Варна,в партньорство с Окръжен съд и ОД на МВР, в рамките на проект „Ранни срещи с правото”, финансиран от дирекция „Превенции“ на Община Варна. Основна цел на проекта е превенция на зависимости към психоактивни вещества сред ученици от средните училища. Чрез обединяване усилията на трите институции се цели и повишаване информираността на младите хора за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България, повишаване степента на спазване на законите, формиране на правна грамотност и култура. Досега в симулираните съдебни процеси участваха ученици от Първа езикова гимназия и 7-мо СОУ “Найден Геров”. Проектът ще продължи до м.октомври и ще обхване около 200 ученици на възраст между 16 и 18 години.

На July 8th, 2015, добавен в: Младежка дейност, Новини