„Топъл обяд”

се реализира в рамките на Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК, създадена през 2004 г. С различни кампании се набират средства и се финансират проекти “Топъл обяд” за деца в неравностойно положение от цялата страна.

През 2010 г. разработеният проект от ОС на БЧК – Варна и община Аврен бе одобрен от комисията по фондонабиране на НС на БЧК и се отпуснаха средства в размер на 10800 лв. Тези средства осигуряват обяд през учебната 2010/2011г. за 60 деца – сираци и полусираци, деца от многодетни семейства с един или двама безработни родители,  рискови деца от ОУ „Христо Ботев” с. Аврен и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – с. Синдел за 90 учебни дни. Финансовото участие на Община Аврен обезпечава изхранването на тези деца до края на учебната година за още 50 дни.
Целта е да се подпомогне нормалното физическо развитие на децата, както и да се съдейства за намаляване заболеваемостта им, произтичаща от нередовното и непълноценно хранене. Осигуряването на храна на някои особено нуждаещи се деца чрез включването им в проекта „Топъл обяд” е и стимул те да посещават редовно учебните занятия.