2010 Интервенционни запаси

През 2010 г. БЧК участва като партньор на Държавен фонд „Земеделие”  и реализира програмата “Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз“за трета поредна година. Ангажиментът на ОС на БЧК – Варна е да приеме, съхрани, транспортира и раздаде хранителните продукти. Чрез програмата се подпомагат социално слаби лица, получили помощи за отопление през сезон 2009/2010г. Общият им брой за област Варна, по списъци изготвени от Дирекция „Социално подпомагане” е 10082. Реалният брой подпомогнати социално слаби лица е 9798. Раздаването се реализира на три транша, като всеки един бенефициент получи общо: 38,4 кг. ориз, захар, макарони, спагети, бисквити и брашно на стойност: 60,87 лв.

Нераздадените продукти /57857,500 кг./след края на третия транш се разпределиха между 27 социални заведения, съгласно Наредба №18 на Министерство на труда и социалната политика по списъци, утвърдени от Държавен фонд Земеделие.

Програмата се реализира и със съдействието на РИОКОЗ и общинските власти по места, които осигуриха подходящи пунктове за раздаване на хранителните продукти .