Гарова служба

От 1 юни 2007 година, Областният съвет на Български Червен кръст – Варна пое управлението на диспечерска гарова служба за обслужване на трудно подвижни лица на територията на железопътна гара Варна. Услугата се осъществява съвместно с „Български Държавни железници” ЕАД и НК „Железопътна инфраструктура”.

Диспечерската гаровата служба е в специално оборудвано с необходимите помощно-технически средства помещение, към което има и пригоден санитарен възел, снабден с приспособления и удобства за хората с опорно-двигателни проблеми.

Гаровият асистент извършва  различни видове услуги на хората със затруднение в придвижването:

o   придружаване на територията на гарата, закупуване на билети, ползване на санитарен възел, консултации, престой в чакалнята, поръчка на такси, както и общи гарови услуги като: помощ при закупуване на карти за БДЖ и различни специфични консултации, според конкретните нужди на бенефициентите;

o   качване и помагане при слизане от влака с лифт /специално пригодена за целта платформа. Желаещите да ползват тази услуга пътници, с проблеми в придвижването трябва да подадат заявка 24 часа предварително на следния телефон: 052/650 112

Телефони за връзка с диспечерските гарови служби на БЧК на територията на страната:

o   Гара София – 02/932 30 50 или 02/931 21 10, а в празнични или почивни дни на тел. 02/932 33 50;

o   Гара Пловдив – 032/62 66 67 или 032/92 30 62;

o   Гара Стара Загора – 042/62 00 86 или 042/68 30 62;

o   Гара Бургас – 056/88 20 62 или 056/84 57 17;
В деня на пътуването трудно подвижните лица и техните придружители трябва да бъдат на гарата най-малко 30 минути преди часа на заминаване на влака. Служителят на БЧК и началникът на съответния влак, транспортират пътника до перона и посредством мобилна платформа го настаняват в специализиран вагон.  Диспечерските гарови служби поддържат връзка помежду си и оказват съдействие на тези лица и при пристигането им.