Стани доброволец

Вашето име*:                               

Вашия адрес:                               

Вашият телефон*:                      

Дата на раждане*:                     

Вашият Email:                             

Вашето образование*:             

Място на работа / уч. заведение*:

Специални умения (ако има):

Друг опит като доброволец:  Да Не

Област на интерес:

Удобно време за полагане на доброволен труд (дни, вечери, брой часове):

Наличен транспорт:  Да Не


Полетата отбелязани с * са задължителни!