Контакти

Директор – 052/612 674.
Счетоводство – 052/600 299.
Социално-помощна дейност – 052/622 822.
Курсове по Първа долекарска помощ:  за кандидат водачи на МПС; за детегледачки; на работно място;  - 052/614 498.
Курсове за спасители на море и басейн – 052/614 499.
Български младежки червен кръст - https://www.facebook.com/bmchkvarna/
Варна 9000, ул.”Братя Шкорпил” 3