Структура

Българският Червен кръст има четири степенна организационна структура:
o Дружествено ниво;
o Общинско ниво;
o Областно ниво – 28 областни организации;
o Национално ниво – Общо събрание – Върховен орган на БЧК; Национален съвет – главен изпълнителен и разпоредителен орган.
На национално и областно ниво организацията има щатен състав, Административно-изпълнителен орган (Секретариат)