История

Българският Червен кръст е масова доброволна обществена организация в състава на Международния червен кръст. Първото дружество е създадено през 1878 в Сливен, националното дружество (БЧК) е основано и признато от Международния комитет на Червения кръст през 1885г.; Пръв председател е В.Друмев.

Първото червенокръстко дружество във Варна се организира през 1885г. по инициатива на  видни граждани. Основните задачи на новооснованото дружество са: парично подпомагане на социално слаби и болни, на бивши участници в Освободителната война, оказване на медицинска помощ на ранени войници по време на война, обществено подпомагане на военнопленници. В мирно време – изграждане сред населението на хигиенни навици, организиране курсове за самарянки, материална и морална помощ на пострадали от природни бедствия.

През 1922г се основава и Младежкия Червен кръст във Варна. Дейността му се ограничава в хигиенни и просветни мероприятия в училищата. Насърчават се курсовете по хигиена, предпазна медицина и даване на първа медицинска помощ. През 1942г. Младежкият Червен кръст в България престава да съществува, като заедно с други младежки организации се влива в организацията “Бранник”. Възстановен е през 1990г. като неделима част от Националното дружество на Българския червен кръст. Неговите членове са на възраст от 14 до 35 години и са ангажирани в сферата на СПИН профилактиката, борбата с наркомании, популяризиране на кръводаряването като хуманен и животоспасяващ акт и участие в разработката на младежки проекти с национален и международен мащаб.

Първи председател на Варненската Червенокръстка организация е Варненският и Преславски митрополит Симеон, роден през 1840г. в Бургас с името Одисей Попниколов. С името на митрополит Симеон или дядо Симеон, както са го наричали неговите съвременници, са свързани повече от 60 години от общественото, политическото, културното и духовно развитие на варненския край.

През годините председатели на Варненската червенокръстка организация са били:

д-р Стоян Златаров, д-р Асен Ганев, д-р Ненчо Николаев, д-р Никола Василев, д-р Иван Златев, д-р Васил Люцканов, д-р Иванка Николаева, д-р Георги Маджаров, д-р Божидар Бойчевски, д-р Николай Ив.Коларов, д-р Любомир Бонев, д-р Добри Гунчев, д-р Георги Вачков, д-р Делчо Демирев, д-р Любен Цветков, д-р Георги Гюров, д-р Стоян Николов, д-р Йордан Атанасов, д-р Николай Николаев, д-р Здравко Марков, д-р Мара Кючукова. Настоящ председател на Областния съвет на БЧК – Варна, за трети мандат е Илия Раев, дългогодишен доброволен активист на Българския червен кръст, бизнесмен, директор на Фестивалния и конгресен център – Варна.