Първа помощ

Основен курс по първа долекарска помощ за кандидат-водачи на МПС
/предназначен за граждани при първоначално получаване на свидетелство за управление на МПС/.
От 2003 година БЧК обучава по първа долекарска помощ кандидатите за водачи на МПС в цялата страна. Програмата на курса е сертифицирана от Европейския референтен център по първа помощ – Париж, Франция /ЕFAC/. Удостоверенията, издадени от БЧК са валидини в ЕС за 5 годишен период. Обучението е еднодневно,  включва теоретична подготовка и практически упражнения в рамките на 8 учебни часа.

Основен курс по първа долекарска помощ на работното място
/предназначен за работници и служители от производствени предприятия и фирми, учреждения и ведомства/.
От 2008 година програмата за обучение е сертифицирана за качество от Европейския референтен център по първа помощ – Париж, Франция ЕFAC. Удостоверенията, издадени от БЧК, са валидини в ЕС за 5-годишен период. Обучението е еднодневно,  включва теоретична подготовка и практически упражнения в рамките на 8 учебни часа.

Основен курс за оказване на първа долекарска помощ на деца
/предназначен за персонала на детски заведения, училища, детегледачи и родители на деца до 8 годишна възраст/.
От 2008 година програмата за обучение е сертифицирана за качество от Европейския референтен център по първа помощ – Париж, Франция /ЕFAC/. Удостоверенията, издадени от БЧК са валидини в ЕС за 5-годишен период.
Обучението е еднодневно, включва теоретична подготовка и практически упражнения в рамките на 8 учебни часа.

За записване: http://redcrossvarna.org/register/

тел.:052/614 498
е-mail:varna@redcross.bg