Социална приемна

Социалната услуга е разкрита през 2006г. в партньорство с „Регионална дирекция социално попомагане” – Варна и дава консултации относно възможностите за подпомагане на социално слаби лица чрез Български Червен кръст, Агенцията за социално подпомагане и „Центъра за обществена подкрепа” към Община Варна. Най-често приемната е посещавана от граждани, чиито проблеми са поставяни нееднократно пред институциите и трудно намират комплексно решение на тежки житейски ситуации. „Социална приемна” се организира и в общините и по-малките населени места в област Варна, където достъпът до тези важни институции за най-уязвимите хора е по-труден. Екип от социални специалисти от Червения кръст, „Регионална дирекция социално подпомагане” и „Закрила на детето”, в предварително обявени дни за срещи по общини, консултират гражданите относно възможностите за социално подпомагане, включване в програми и услуги, както и по други социални проблеми.