Домашни грижи

Социалната услуга “Домашни грижи” се изпълнява от БЧК Варна от 2006 г., като от 2008г. е финансирана от Община Варна.
Услугите, които предлага Център “Домашни грижи” включват: манипулации по назначение на семейния общо практикуващ лекар, следене на физиологичните показатели на пациента, контрол за правилното и редовно приемане на лекарствените средства, грижи за индивидуалната хигиена и хранителния режим, придружаване при консултативни прегледи, обучение в основните принципи на самопомощ и др. Услугите се предоставят директно в дома на пациента, след извършване на индивидуална оценка на нуждите на всеки един от тях и при стриктно спазване на критерии за качество, изработени в рамките на Програма „Домашни грижи”. Персоналът предоставя обучение и на членовете на семейството на пациентите как да се грижат за своите близки.
Чрез услугите на Центъра се цели да се помогне на възрастните, хронично-болните и хората с трайни увреждания да преодолеят затрудненията си от здравословен характер и да възвърнат пълноценното си участие в социалния живот.

За контакти:
тел.:052/622 822
е-mail:varna@redcross.bg