Водноспасителна служба История

Водно спасителната служба в град Варна съществува от 1928г., когато Кметът на града назначава 10 души спасители да охраняват къпещите се /около 3000 души/ на новосъздадените Морски бани.

Водното спасяване влиза в периметъра на дейността на Варненската червенокръстка организация едва през 1962г. През 1964г. се създава Водно спасителната служба към БЧК. На първо време се организират семинарни курсове за председателите на общинските и местни комитети по водно спасяване, курсове за спасители и лекари, обслужващи спасителните станции и лагери. Към БЧК – Варна е организирана лекторска група от специалисти, които провеждат курсове с различни слоеве от населението. Особено профилактично значение имат профилираната здравна просвета, запознаването на населението с елементарни знания и сръчност за самопредпазване и оказването на първа помощ при давене.

Всяка година БЧК организира окръжни и републикански състезания, които подобряват дейността и подготовката на спасителите, като Варна е домакин на:

-          1970 г. – световното първенство и на Генералната асамблея на FIS. Отборна шампионска титла за мъже и жени. Световни шампиони – Валя Антонова и Юлиан Русев.

-          1975 г. – Първо съвещание на Лигата на Червения кръст и Червения полумесец по въпросите на водното спасяване.