Водноспасителна служба

Водноспасителната служба в град Варна съществува от 1928г.

Водното спасяване влиза в периметъра на дейността на Варненската червенокръстка организация едва през 1962г. През 1964г. се създава Водно спасителната служба към БЧК.

Повече за историята на Водноспасителната служба тук.